Մայրենիի ելքի ստուգատես։Աշխատանք 5

Աշխատանք 5. Մեդիահմտություններ: Բլոգավարություն: Ներկայացրո՛ւ ուսումնական բլոգիդ հղումը։ Ո՞ր թվականից ես սպասարկում բլոգդ։ Ներկայացրո՛ւ բլոգումդ հրապարակված առաջին նյութը՝ հղումը դնելով ներկայացված վերնագրի վրա։ Գրի՛ր, թե բլոգն ինչ բաժիններ ունի։ Բլոգումդ առկա բաժիններից ո՞րն ես ամենաքիչն սպասարկում, ինչո՞ւ: Ո՞ր բաժինն ես ամենից հաճախ

Տեքստային աշխատանք։ Դավիթը

Տարեվերջյան ստուգատեսի նախապատրաստություն Դավթի կյանքը գրեթե հրաշալի էր. նա իրենց բակում շատ ընկերներ ուներ, որոնց հետ ամեն օր, դասերից հետո, գնում էր գնդակ խաղալու: Միայն թե Դավիթը մի մեծ խն-իր ուներ. դա նրա փոքր քույրն էր` Լիլին: Լիլին ոչ մի կերպ չէր

Русский язык

Выберите правильный вариант: Ира весь день … квартиру: а) убрала; б) убирала Игорь всё утро: а) завтракал; б) позавтракал Вчера весь день: а) шёл дождь; б) пошёл дождь Мы … целый час: а) думали; б) подумали Я обычно не …

Անտեսանելի Տոնինոն

Մի անգամ Տոնինո անունով մի տղա գնաց դպրոց առանց դասերը սովորելու։ Նա շատ էր վախենում, որ ուսուցիչն իրեն դաս կհարցնի․ «Է՜հ,- մտածեց նա,-եթե միայն կարողանայի անտեսանելի դառնալ․․․»։ Ուսուցիչը ներկա-բացակա էր անում և երբ հասավ Տոնինոյի անվանը, տղան ասաց․ -Ներկա՛։ Բայց ոչ ոք

Փոխադարձ կապեր

Բնության բաղադրիչների միջև ամենուր գոյություն ունեն փոխա­դարձ սերտ կապեր: Միմյանց հետ կապված են անկենդան և կենդանի բնությունը, բույսերն ու կենդանիները, տարբեր կենդանիները: Մարդը լինելով բնության մի մասնիկը, նույնպես հազարավոր թելերով կապված է իր շրջապատի բնության’ հողի, գետերի, օդի, կենդանի օրգանիզմների

Եղնիկներ

Ցուրտ ու մութ գիշեր էր։ Մի հսկա եղևնու տակ իրար էին սեղմվել երկու եղնիկներ։ Անընդմեջ տեղացող ձյունն իր թավ սավանն էր փռում անտառի ծառերի, եղնիկների վրա։ Եղնիկները դունչ դնչի էին տվել ու պառկել կողք կողքի։ Ի՜նչ տհաճ էր սանձարձակ քամու

О себе

Напишите ваше имя и фамилию. Сюзан Арутюнян. Сколько вам лет? Мне 9 лет. В каком классе вы учитесь? В какой школе? Я учусь в 4 классе в южной школе. Какой ваш любимый предмет? Почему? мой любимый предмет английский язык, потому